Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Područje definicije funkcije

Previous Chapter Next

Područje definicije ili domena funkcije  je skup vrijednosti x za koje je vrijednost funkcije f(x) određena, odnosno definirana. Područje vrijednosti funkcije nazivamo kodomenom.

U tablici su funkcije čije područje definicije nije cijeli skup R.


      

© Hologram 2005-2019