Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Graf i osnovna svojstva trigonometrijskih funkcija

Previous Chapter Next

Trigonometrijska kružnica ima polumjer 1. Na obod kružnice se nanosi vrijednost kuta x u radijanima, a vrijednost funkcija sinus i kosinus je određena projekcijama na osi, kao na slici.

Osnovni trigonometrijski identitet:

Parnost funkcije kosinus:

Neparnost funkcije sinus:

Periodičnost:

Funkcije tangens i kotangens:


      

© Hologram 2005-2019