Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Prijemni 4.0 CD ::..   Login
 
 Prijemni 4.0 CD

Saznaj više...      Kako kupiti?

Prijemni 4.0 CD je baza podataka s preglednikom za MS Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista. Baza sadrži zbirku riješenih zadataka i repetitorij matematike i fizike.

Zbirka sadrži riješene testove iz matematike, fizike i informatike s prijemnih ispita na prirodoslovnim, tehničkim i ekonomskim fakultetima (FER, PMF, EFZG, FSB, GF, FPZ, FESB...). Zadaci su detaljno riješeni i objašnjeni, te povezani s potrebnim teorijskim poglavljima.

Prijemni 4.0 CD sadrži kompletan repetitorij matematike i fizike za srednju školu. Gradivo je sistematizirano po poglavljima i manjim cjelinama. Svaka teorijska cjelina je povezana sa svim zadacima u kojima se koristi.

Prijemni 4.0 CD omogućuje traženje sličnih zadataka, uz okvirnu mjeru sličnosti. To olakšava prepoznavanje i vježbanje ciljanih tipova zadataka.

Kompletan sadržaj Prijemni 4.0 CD može se pretraživati prema zadanim riječima. Moguće je pronaći bilo koji zadatak ili teorijsku cjelinu u kojoj se pojavljuje zadana riječ.

Saznaj više...      Kako kupiti?


      

© Hologram 2005-2019