Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Zadaci s prijemnih ispita

Riješeni zadaci iz matematike, fizike i informatike s prijemnih ispita na fakultetima. (ukupno 360)

Elektrotehnički fakulteti (169)
Riješeni zadaci iz matematike i fizike s prijemnih ispita na FER-u. Zadaci su prikladni za pripremu za sve fakultete elektrotehničkog i drugih tehničkih smjerova.
Ekonomski fakulteti (165)
Riješeni zadaci iz matematike i informatike s prijemnih ispita na EFZG. Zadaci su prikladni za pripremu za sve fakultete ekonomskog smjera.
Prirodoslovno-matematički fakulteti (14)
Riješeni zadaci iz matematike, fizike i informatike s prijemnih ispita na PMF-u. Zadaci su prikladni za pripremu za sve fakultete prirodoslovno-matematičkog smjera.
Strojarski fakulteti (12)
Riješeni zadaci iz matematike i fizike s prijemnih ispita na FSB-u. Zadaci su prikladni za pripremu za sve fakultete strojarskog i drugih tehničkih smjerova.

      

© Hologram 2005-2019