Search
Thursday, November 14, 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-94-11 - Prijemni ispit EFZG 1994

Previous Chapter Next

U nekom konveksnom poligonu ukupno se može povući 35 dijagonala. Broj stranica tog poligona je

1. 7                                2. 15                              3. 10                              4. 12

Broj dijagonala u poligonu s  n  stranica je:


      

© Hologram 2005-2019