Search
Saturday, April 04, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-97-I125 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Razlika brojeva (1000)10 i (100)10 je:

1. (10000101)2              2. (110000100)2                3. (1110000100)2          4. (1110001000)10

Oduzmimo brojeve (oni su već u decimalnom zapisu pa nikakva konverzija nije potrebna!):

1000 – 100 = 900

Rješenje 4. je zapis u bazi 10 kao i 900, ali očito mnogo veći. Ostala rješenja su u bazi 2. pa moramo pretvoriti broj u taj zapis.

Da broj 900 pretvorimo u zapis u bazi 2 ponavljamo djeljenje s 2 i zapisujemo ostatke dok ne dobijemo 1:

900 : 2 = 450  i ostatak 0

450 : 2 = 225  i ostatak 0

225 : 2 = 112  i ostatak 1

112 : 2 =   56  i ostatak 0

  56 : 2 =   28  i ostatak 0

  28 : 2 =   14  i ostatak 0

  14 : 2 =     7  i ostatak 0

    7 :2 =     3  i ostatak 1

    3 :2 =     1  i ostatak 1

dobili smo 1.

Sada prepišemo dobivene ostatke unatrag počevši s konačnom jedinicom, pa imamo 1110000100, što je binarni zapis broja 900. Prema tome, razlika dva broja je
(1110000100)2.


      

© Hologram 2005-2019