Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-97-I65 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Suma brojeva (101)10 + (31)8 + (11000)­2 jednak je:

1. (3D)16                        2. (17)16                         3. (96)16                         4. (FF)16

Pretvorimo brojeve u bazu 10:

Zbrojimo dobivene brojeve:

101 + 24 + 25 = 150

Da 1041 pretvorimo u zapis u bazi 16 ponavljamo djeljenje s 16 i zapisujemo ostatke dok ne dobijemo kvocijent nula:

150 : 16 =  9  i ostatak 6

    9 : 16 =  0  i ostatak 9

Prepisujemo ostatke unatrag, pa imamo (96)16.


      

© Hologram 2005-2019