Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-97-07 - Prijemni ispit EFZG 1997

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Ako kvadratna funkcija  f(x) = x2 + bx + c  siječe os  x  u točkama  T1(2,0)  i  T2(-3,0), tada je zbroj parametara  b  i  c  jednak

1. –3                              2. –4                              3. –5                              4. –6

Točke u kojima parabola sječe os x su upravo nultočke, pa ćemo iskoristiti Vieteove formule:

Mi imamo a = 1, pa je:


      

© Hologram 2005-2015