Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-97-33 - Prijemni ispit EFZG 1997

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Za koju vrijednost parametra  p  je zbroj kvadrata rješenja kvadratne jednadžbe

x2 + (p + 3)x + 2p – 1 = 0  najmanji?

1. –2                              2. 2                                3. 1                                4. –1

x2 + (p + 3)x + 2p – 1 = 0  najmanji?

Tražimo da je  x12 + x22  najmanji. Svedimo to na pun kvadrat i primjenimo Vieteove formule:

Dobili smo parabolu koju svedemo opet na kvadrat:

Budući da je kvadrat uvijek pozitivan, ovo je najmanje 10 i to za  p  jednako 1.

Dakle, vrijednost izraza je najmanja za  p = -1.


      

© Hologram 2005-2015