Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-97-74 - Prijemni ispit EFZG 1997

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Stranice trokuta  ABC  odnose se kao 9:10:17, a opseg mu je 72cm. Površina tog trokuta je

1. 120 cm2                            2. 144 cm2                     3. 160 cm2                     4. 188 cm2

Označimo stranice kao  9x, 10x, 17x. Opseg je:

Stranice su dakle 18, 20 i 34cm. Iskoristimo Heronovu formulu za površinu:


      

© Hologram 2005-2015