Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-78 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Rješenje jednadžbe  pripada skupu:

                                                                    

Napišimo ljepše izraz!

 

Rješenje je  x = 1  i ono pripada skupu


      

© Hologram 2005-2019