Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-86 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Koeficijent smjera pravca koji prolazi točkama A(1,5) i B(4,14) je

1. 0                                2. –3                              3. 3                                4. 5

Koeficijent smjera pravca koji prolazi točkama  (xA,yA) i (xB,yB) je:

Koeficijent smjera je 3.


      

© Hologram 2005-2019