Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-98 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Sjecište pravca 4x + y + 4 = 0 i parabole y = x2 je

1. S(1,-2)                       2. S(-2,4)                       3. S(8,-3)                       4. ne sijeku se

Direktno uvrstimo parabolu u pravac:

Uvrstimo to u parabolu:

Koordinate sjecišta su (-2,4).


      

© Hologram 2005-2019