Traži
21. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-99-02 - Prijemni ispit EFZG 1999

Prethodni Poglavlje Sljedeći

U jednoj porodici svaki sin ima dva puta više braće negosestara, a svaka kći pet puta više braće nego sestara. ukupan broj djece (sinova i kćeri) u toj porodici iznosi

1. 6                                2. 7                                3. 8                                4. 9

Označimo broj braće u obitelji s  b ,a broj sestara sa  s. Svaki sin ima  b – 1 braće i  s  sestara (on je jedan od sinova), a svaka kći  b  braće i  s – 1  sestara.

Vrijedi:

Imamo sustav od dvije jednadžbe s dvije nepoznanice:

Ukupni broj djece  s + b = 2 + 5 = 7


      

© Hologram 2005-2015