Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-100 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Jednakokračni trapez dulje osnovice 9 cm, kraće osnovice 5 cm i kraka 3 cm rotira oko manje osnovice. Izračunajte volumen nastalog rotacijskog tijela.

                                                  

 


Rotacijom nastaje valjak minus dva stošca:

Visinu izračunamo:

Volumen je:


      

© Hologram 2005-2019