Traži
21. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-99-119 - Prijemni ispit EFZG 1999

Prethodni Poglavlje Sljedeći

U romb je upisana kružnica polumjera  r. Ako je zbroj dijagonala dvostruko veći od opsega romba, odredite mu stranicu.

                                                                                 

Promotrimo osjenčani trokut. On je pravokutan, a visina na hipotenuzu je r, pa možemo izračunati površinu na dva načina:

Vrijedi:

Imamo zadano:

Kvadrirajmo taj uvjet:


      

© Hologram 2005-2015