Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-99-12 - Prijemni ispit EFZG 1999

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Odredite parametar  takav da graf funkcije  ima dvije nultočke

1.          2.  ne postoji takav              3.  t = 0              4. t Î á0,+¥ñ \ {1}

Jedna nul točka  f (x)  je očito  x = 0, jer možemo napisati  f (x) = x × g (x).

Pogledajmo  g (x):

Da bi kvadratna funkcija  g (x)  imala jednu nul točku (druga je ), diskriminanta mora biti jednaka nuli, tj.  b2 – 4ac = 0:

To je dakle uvijek nula, ali moramo paziti da ova nul točka nije ista kao ona dobivena faktoriziranjem (nula), tj. da slobodni član  g (x)  ne bude nula tako da nula nije dvostruka nul točka:

Rješenje su svi pozitivni brojevi (da bi mogli izračunati ) osim 1, a nula nije uključena jer onda  g (x)  nema rješenja (svi članovi osim slobodnog nestaju) pa je rješenje:

t Î á0,+¥ñ \ {1}


      

© Hologram 2005-2015