Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-130 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Na pravcu  p  istaknuto je 9 točaka, a na pravcu  r  koji je s njim paralelan 7 točaka. Koliko ima trokuta kojima su te točke vrhovi?

1. 567                            2. 441                            3. 504                            4. 405

Postoje dvije vrste trokuta: jedna ima dva vrha na  p, a druga dva vrha na  r.

Trokuta prve vrste ima onoliko koliko i načina na koje možemo odabrati dvije od devet točaka na p, pomnoženo s brojem načina na koje možemo odabrati jednu od sedam točaka na r:

Trokuta druge vrste ima onoliko koliko i načina na koje možemo odabrati jednu od devet točaka na p, pomnoženo s brojem načina na koje možemo odabrati dvije od sedam točaka na r:

Ukupni broj trokuta je

.


      

© Hologram 2005-2019