Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-27 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Ako je  tada je  jednako

1. x + 2                         2. x +  1                        3. x -  1                          4. x – 2

Uvedemo supstituciju .

, to vrijedi za svaki u


      

© Hologram 2005-2019