Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-68 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Jedna stranica trokuta duljine 7 pripada pravcu 5x + 12y – 39 = 0, a jedan vrh tog trokuta pripada pravcu 5x + 12y – 91 = 0. Površina tog trokuta je

1. 3,5                             2. 7                                3. 14                              4. 28

Zadani pravci su paralelni pa uopće nije bitno gdje je točka na pravcu jer nam je za površinu dovoljna jedna stranica (duljine 7) i visina na nju koja je jednaka udaljenosti pravaca.

 


Udaljenost pravaca  i  je


      

© Hologram 2005-2019