Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-80 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Trokut sa stranicama 5, 4 i 3 cm rotira oko najduže stranice. Izračunajte volumen nastalog rotacijskog tijela.

                                              

Provjerom pomoću Pitagorinog teorema uočavamo da je trokut pravokutan pa možemo lako izračunati visinu  v:

Rotacijom dobivamo dva stošca sa zajedničkom bazom volumena:

Uvrštavanjem  a = 3, b = 4, c = 5  dobivamo:


      

© Hologram 2005-2019