Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-88 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Tri vrha paralelograma ABCD su A(1,2), B(-5,-3), C(7,-6). Koordinate četvrtog vrha D tog paralelograma su

1. D (13,-1)                   2. D (1,-13)                   3. D (-13,1)                   4. D (1,13)

Upotrijebimo svojstvo paralelograma da su mu nasuprotne stranice sukladne i paralelne.

Vrh D ima koordinate (13,-1).


      

© Hologram 2005-2019