Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-00-169 - Prijemni ispit EFZG 2000

Previous Chapter Next

Ako je , tada je  jednako:

1. 1                                2. 2                                3. 3                                4. 4

Tražimo:

Funkcija  je inverzna funkciji  pa je

Usporedimo sa zadanom jednakosti i imamo:

Riješimo drugu jednadžbu:

Iz prve jednadžbe :


      

© Hologram 2005-2019