Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-00-169 - Prijemni ispit EFZG 2000

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Ako je , tada je  jednako:

1. 1                                2. 2                                3. 3                                4. 4

Tražimo:

Funkcija  je inverzna funkciji  pa je

Usporedimo sa zadanom jednakosti i imamo:

Riješimo drugu jednadžbu:

Iz prve jednadžbe :


      

© Hologram 2005-2015