Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-00-171 - Prijemni ispit EFZG 2000

Previous Chapter Next

Suma je svih rješenja jednadžbe  jednaka

1.                               2.                              3.                                4.

Uvedemo supstituciju .

I

           

II

           

, nema rješenja jer modul ne može biti negativan.

Suma svih rješenja je -1.


      

© Hologram 2005-2019