Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-00-175 - Prijemni ispit EFZG 2000

Previous Chapter Next

Ako određeni broj osoba možemo oko okruglog stola smjestiti na 8! načina, koliko je osoba u pitanju?

1. 8                                2. 9                                3. 10                              4. 11

Broj načina na koji možemo poredati n brojeva je broj permutacija skupa od n elemenata i jednak je n!.

To odgovara broju mogućih rasporeda n ljudi duž ravnog stola:

Oko okruglog stola ljude možemo rasporediti na manje različitih načina, zbog kružne simetrije. Rasporedi u kojima su svi ljudi zajedno rotirani oko stola, su zapravo isti rasporedi:

Takvi, međusobno ekvivalentni rasporedi čine n-torke, pa ukupno različitih rasporeda ima n puta manje, odnosno:

Prema zadatku, broj različitih rasporeda je 8!, pa je:

Dakle, u pitanju je 9 osoba.


      

© Hologram 2005-2019