Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-00-178 - Prijemni ispit EFZG 2000

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Pravci  i  paralelni stranici AB trokuta ABC dijele trokut na tri dijela čije su površine jednake. Pravac  siječe stranicu AC u točki , a stranicu BC u točki . Pravac je  bliži vrhu C od pravca . Ako je opseg trokuta  jednak  cm, odredite opseg trokuta ABC.

1. 3 cm                          2.                    3.                    4. 9 cm

 


Trokuti ABC i  su slični.

Omjer njihovih opsega jednak je omjeru odgovarajućih stranica, a omjer površina jednak je omjeru kvadrata stranica.

Prema tome je .

Prema uvjetu zadatka je , pa je


      

© Hologram 2005-2015