Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-00-179 - Prijemni ispit EFZG 2000

Previous Chapter Next

Visina je piramide 35 cm. Ako tu piramidu presiječemo paralelno bazi, dobit ćemo krnju piramidu s bazama površina 245  i 80 . Koliki je volumen te krnje piramide?

1.                  2.                  3.                 4.

Piramida s bazom  i mala piramida s bazom  su slične, pa se površine njihovih baza  i   odnose kao kvadrati njihovih visina.

Iz slike vidimo da je:

Volumen krnje piramide jednak je razlici volumena veće i manje piramide.

 


      

© Hologram 2005-2019