Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-01-08 - Prijemni ispit EFZG 2001

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Funkcija  poprima nenegativne vrijednosti za svaki realni

1.     2.     3.      4.

Izraz u brojniku je kvadratna funkcija, s nultočkama:

Koeficijent ispred  je negativan, pa je parabola okrenuta prema dolje.

Izraz u nazivniku je također kvadratna funkcija, s nultočkama:

Parabola je okrenuta prema gore.

* je nenegativan, odnosno  u dva slučaja:

I.

            brojnik , nazivnik > 0

            Iz grafa vidimo da je to interval .

II.

            brojnik , nazivnik < 0

            To je interval .

Rješenje je unija intervala pod I i II:


      

© Hologram 2005-2015