Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-03-I07 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

(77)8 + (10110)2 =

1. (66)8                          2. (65)16                         3. (55)16                         4. (56)8

Prvo pretvorimo oba broja u decimalni oblik:

(77)8 = 7×81 + 7×80 =

         = 56 + 7 = (63)10

(10110)2 = 1×24 + 0 + 1×22 + 1×21 + 0 =

               = 16 + 4 + 2 = (22)10

Sada zbrojimo dva decimalna broja:

(63)10 + (22)10 = (85)10

Pretvorimo sada dobiveni zbroj u heksadecimalni oblik:

85 : 16 = 5 i ostatak 5

(85)10  = (55)16


      

© Hologram 2005-2019