Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-03-I48 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

(1010001)2 =

1. (121)8                        2. (50)16                         3. (122)8                        4. (50)10

Pretvorimo prvo zadani binarni broj u decimalni oblik:

 (1010001)2 = 1×26 + 0 + 1×24 + 0 + 0 + 0 + 1×20 =

                    = 64 + 16 + 1 = (81)10

Dobiveni decimalni broj pretvorimo u oktalni oblik:

81 : 8 = 10 i ostatak 1

10 : 8 = 1 i ostatak 2

(81)10 = (121)8


      

© Hologram 2005-2019