Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-07 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Brod je bio na putu dva dana. Prvog je dana prešao  puta, a drugog dana još 50 milja. Koliki je put prešao taj brod u ta dva dana?

1. 80 milja                      2. 100 milja                    3. 125 milja                    4. 150 milja

Ako je prvog dana prešao  puta, onda je drugog dana prešao preostalih  puta. Označimo ukupni put sa x, pa imamo jednadžbu:

Brod je u dva dana puta prešao 125 milja.


      

© Hologram 2005-2019