Search
Monday, March 01, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-103 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Odredite parametar,  takav da je , gdje je .

1. ,              2.                    3.                        4. ne postoji takav

Kompleksni broj možemo predstaviti u algebarskom obliku  ili u trigonometrijskom obliku .

Veza između  i  ista je kao veza između kartezijevih i polarnih koordinata:

,  

U našem slučaju je:

,Potenciranje kompleksnog broja izvodimo po Moivreovoj formuli:

Prema uvjetu zadatka je  pa imamo:

Rješenje je kompleksni broj, odnosno ne postoji rješenje.


      

© Hologram 2005-2019