Search
Wednesday, December 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-12 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Bazen se kroz prvu cijev napuni za 2 sata, a kroz drugu za 1 sat. Za koje će se vrijeme bazen napuniti ako se otvore obje cijevi?

1. 20 minuta                   2. 30 minuta                   3. 40 minuta                   4. 50 minuta

Za 1 sat prva cijev napuni  bazena, a druga cijev napuni cijeli (1) bazen. Zajedno, cijevi bi za 1 sat napunile  bazena.

Ako za 1 sat napune  bazena, onda im za 1 bazen treba:

 sata = 40 minuta

Dakle, obje cijevi napune bazen za 40 minuta.


      

© Hologram 2005-2019