Traži
12. studeni 2018 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-03-141 - Prijemni ispit EFZG 2003

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Umnožak brojeva x i y koji zadovoljavaju sustav jednadžbi  jednak je:

1. 8                                2. 12                              3. 16                              4. 20

 

Uvedemo supstituciju , pa dobijemo kvadratnu jednadžbu:

Ukinemo supstituciju i dobijemo dva rješenja za y:

Uvrštavanjem vrijednosti  y u jednu od zadanih jednadžbi dobijemo rješenja za x:

Imamo dva para rješenja:

U oba slučaja umnožak je 12.


      

© Hologram 2005-2015