Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-158 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Stranice trokuta odnose se kao  i , opseg toga trokuta iznosi 90 cm. Omjer polumjera upisane i polumjera opisane kružnice tom trokutu jednak je:

1. 125 : 481                   2. 126 : 481                   3. 127 : 481                   4. 128 : 481

Imamo zadano:

Opseg trokuta jednak je zbroju svih stranica tog trokuta:

Stranice b i c iznose:

Površinu trokuta računamo preko Heronove formule:

Veza između površine trokuta i polumjera kružnice q upisane trokutu:

cm

Izraz koji povezuje površinu trokuta i polumjer kružnice opisane tom trokutu:

gdje je r polumjer opisane kružnice koji iznosi:

cm

Omjer polumjera upisane i polumjera opisane kružnice je:


      

© Hologram 2005-2019