Search
Sunday, November 17, 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-174 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Površine strana kvadra međusobno se odnose kao . Koliki je obujam tog kvadra ako mu je oplošje ?

1.                       2.                       3.                       4.


Stranice kvadra su pravokutnici površina .

Uvjet zadatka je:

Oplošje kvadra:

Obujam kvadra  možemo napisati kao:


      

© Hologram 2005-2019