Traži
17. studeni 2018 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 EM-03-215 - Prijemni ispit EFZG 2003

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Zbroj realnih rješenja jednadžbe  iznosi:

1. - 2                             2. -1                             3. 0                                4. 1

Antilogaritmiramo po bazi :

Dobili smo kvadratnu jednadžbu.

Prema Vieteovoj formuli, zbroj realnih rješenja kvadratne jednadžbe  je:

Ako jednadžbu riješimo, možemo vidjeti da su rješenja .

Uvrštavanjem u početnu logaritamsku jednadžbu, možemo provjeriti točnost rješenja.


      

© Hologram 2005-2015