Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-219 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Maloprodajna cijena jednog kilograma kave mijenjala se u određenoj godini na sljedeći način: najprije se cijena povećala 15 %, zatim se smanjila za 15 % i konačno smanjila za još 15 % u odnosu na prethodnu maloprodajnu cijenu i sada iznosi 120 kn za 1 kg. Ukupno smanjenje cijene u toj godini bilo je približno:

1. 18 kn                         2. 24.43 kn                    3. 30 kn                         4. 36.43 kn

Označimo početnu cijenu sa . Završna cijena iznosi 120 kn.

Ukupno smanjenje cijene iznosi:


      

© Hologram 2005-2019