Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-226 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Na nekom terenu za pošumljavanje 20 radnika iskopa 2000 rupa dubine 40 cm, širine 20 cm, radeći 20 dana po 8 sati dnevno. Koliko radnika bi trebalo da se iskopa 2500 rupa, dubine 50 cm, širine 15 cm, radeći 30 dana po 5 sati dnevno?

1. 25                              2. 30                              3. 35                              4. 40

Polazimo od pretpostavke da je količina zemlje koju jedan radnik iskopa u 1 sat konstanta, i ona iznosi:

Označimo broj radnika koji se traži u zadatku sa x, i uvrstimo poznate veličine, pa imamo:


      

© Hologram 2005-2019