Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-235 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Tečaj 1 USD (američkog dolara) u odnosu na HRK (hrvatsku kunu) mijenjao se u određenoj godini na sljedeći način: najprije se smanjio za 1.5 ‰, zatim se opet smanjio za 2.1 ‰ i konačno povećao za 1.9 ‰ u odnosu na prethodni tečaj. Ukupno smanjenje tečaja 1 USD u odnosu na HRK u toj je godini bilo približno:

1. 1.7034 ‰                  2. 2.7034                   3. 3.7034 ‰                  4. 4.7034 ‰

Označimo početni tečaj sa , a završni sa t.

Ukupno smanjenje tečaja bilo je približno 1.7037 ‰.


      

© Hologram 2005-2019