Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-242 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Parnih četveroznamenkastih brojeva koji ne sadrže znamenku 6 ima:

1. 1944                          2. 2187                          3. 2592                          4. 5832

Parni brojevi su oni koji imaju zadnju znamenku parnu. Kako znamenku 6 ne smijemo koristiti, ostaju 4 mogućnosti za zadnju znamenku: 0, 2, 4 i 8.

Prva znamenka može biti bilo koja osim 6 i 0, pa imamo 8 mogućnosti za prvu znamenku.

Preostale dvije znamenke mogu biti bilo koje osim 6, pa imamo po 9 mogućnosti za drugu i treću znamenku.

Ukupan broj mogućnosti je:


      

© Hologram 2005-2019