Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-245 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

U jednoj se poslovnoj banci može kupiti 1 CAD (kanadski dolar) za 4.7719 HRK (hrvatskih kuna), odnosno 1 USD (američki dolar) za 6.7016 HRK. Koliko se približno američkih dolara može kupiti u toj banci za 15000 kanadskih dolara?

1. 10 680.8076 USD     2. 11 680.8076 USD     3. 12 680.8076 USD     4. 13 680.8076 USD

Iz tečaja kanadskog dolara prema kuni, izračunamo tečaj kune prema kanadskom dolaru:

Sada možemo iz tečaja američkog dolara prema kuni, odrediti tečaj kanadskog dolara prema američkom dolaru:

Za 15000 kanadskih dolara može se kupiti:


      

© Hologram 2005-2019