Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-27 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Radnik A obavi posao za 2 sata, a radnik B za 1 sat. Za koje bi vrijeme obavili taj posao radeći zajedno?

1. 20 minuta                   2. 30 minuta                   3. 40 minuta                   4. 50 minuta

Za 1 sat radnik A obavi  posla, a radnik B cijeli posao (1). Zajedno za 1 sat obave  posla.

Ako za 1 sat obave  opsla, onda im za cijeli posao treba  sati = 40 minuta.

Dakle, oba radnika zajedno obave posao za 40 minuta.


      

© Hologram 2005-2019