Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-32 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Posao slaganja proizvoda na policu trajao je 2 dana. Prvog je dana posloženo  proizvoda, a drugog dana 50 proizvoda. Koliko je ukupno proizvoda poslagano na policu?

1. 80                              2. 100                            3. 125                            4. 150

Prvog dana je posloženo  proizvoda, a drugog dana  proizvoda.

Označimo ukupni broj proizvoda sa x, pa imamo jednadžbu:

Dakle, na policu je posloženo ukupno 125 proizvoda.


      

© Hologram 2005-2019