Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-72 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Površina trokuta ABC je 4. Dva su njegova vrha u točkama  i , treći vrh C leži na osi x. Odredite koordinate vrha C.

1.                        2.                        3.   4.


Da bi trokut bio ispravno opisan vrh C mora biti desno od stranice .

Površinu trokuta izrazimo kao zbroj površina dva trokuta:

Ti trokutovi imaju zajedničku osnovicu  i visine , , .

* odredimo iz sličnosti malih trokuta koje dužina  zatvara sa visinama  i :

 (prema uvjetu zadatka)

Koordinate vrha C su .

Ako bismo vrh C stavili lijevo od stranice , istim postupkom dobijemo , ali tada trokut ABC nije opisan u ispravnom smjeru (obrnuto od kazaljke na satu).


      

© Hologram 2005-2019