Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-75 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Ako je  jedna nul-točka polinoma , zbroj preostalih nul-točaka jednak je¼

1. 0                           2. 1                          3. 2                           4. ne postoji više nul-točaka

 je polinom 3. stupnja. Njega možemo faktorizirati kao:

gdje su  nul-točke polinoma.

Prema uvjetu zadatka je , odnosno , pa možemo podijeliti *sa .

 

      

      

             

             

                          

Zbroj preostale dvije nul-točke je zbroj rješenja kvadratne jednadžbe .

Kvadratna jednadžba

ima zbroj rješenja


      

© Hologram 2005-2019