Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-79 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Odredite sve parametre  takve da polinom  poprima negativne vrijednosti za svaki .

1.            2.       3.          4.

Zadani polinom je kvadratna funkcija. Zahtjev da funkcija poprima samo negativne vrijednosti za sve , znači da graf funkcije leži ispod osi x i da je parabola okrenuta prema dolje. To je ispunjeno kada je diskriminanta  i koeficijent uz kvadratni član .

 


Uz zahtjev , imamo rješenje:


      

© Hologram 2005-2019