Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-84 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Odredite sve parametre  takve da polinom  poprima pozitvne vrijednosti za .

1.                                                      2.

                                      3.                                                 4. ne postoji takav

Zadani polinom je kvadratna funkcija. Zahtjev da funkcija poprima samo pozitivne vrijednosti za sve , znači da graf funkcije nigdje ne siječe os x, odnosno da nema realnih nultočaka.

To je zadovoljeno kada je diskriminanta D kvadratne funkcije manja od nule i koeficijent uz kvadratni član .

I.

           

II.

           

Mogućnost II otpada zbog . Preostaje rješenje.


      

© Hologram 2005-2019