Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-92 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Odredite parametar  tako da površina trokuta kojeg pravac  zatvara s koordinatnim osima bude jednaka .

1.              2.                               3.                4. ne postoji takav


Presjecišta pravca  sa koordinatnim osima nalazimo iz uvjeta x = 0 i y = 0:

Trokut je pravokutan pa je površina:

Uvrstimo dobivene udaljenosti među točkama u izraz za površinu:


      

© Hologram 2005-2019