Search
Saturday, September 19, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-97 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Odredite sve parametre  tako da pravci  i  budu paralelni.

1.                     2.                   3.                    4. ne postoji takav

Pravac  je paralelan s osi y.

Pravac  je paralelan s osi y, bez obzira na vrijednost parametra a.

Dakle, pravci su uvijek paralelni, za svaki .


      

© Hologram 2005-2019